Introduktionsstilling i Urologi
Urologisk afdeling / Biologer, botanikere, zoologer o.l. / Syddanmark
Bemærk venligst, at ansøgningsfristen er overskredet.

Vis alle jobs som biologer, botanikere, zoologer o.l. i Syddanmark
Vis alle jobs i Urologisk afdeling i Syddanmark

Urologisk afdeling, SVS i Esbjerg blev etableret i 2009, men fungerede udelukkende ved udefunktion fra Odense Universitetshospitals (OUH) Urologiske Afdeling indtil efteråret 2010, hvor den første speciallæge blev fastansat. Afdelingen er selvstændig, og der er fastansat en ledende overlæge, 3 overlæger, tre hoveduddannelsesforløb og et intro-forløb. Endvidere suppleres med speciallægekonsulenter og lægestuderende ved behov. Godkendt stillingsnummer (5501-045-35-i-01) Vi søger en reservelæge, som har interesse for, og ønsker indføring i specialet urologi. Vi forventer aktiv deltagelse i udvikling af afdelingen og lægger stor vægt på evner for tværfagligt samarbejde. Med et så snævert kollegialt team åbnes mulighed for hurtig oplæring i både den teoretiske og praktiske basisurologiske dagligdag og et godt udgangspunkt for en senere stilling i hoveduddannelsesfunktion. Tiltrædelse 1. november 2013. Afdelingens akutte funktion betjenes i dagtiden (8-15) af Urologisk Afdeling, mens aften/ nat dækkes af Parenkymkirurgisk afdeling, hvorfor langt den største arbejdstid for reservelægen vil forgå i dagtiden (7.45 – 15.45). Enkelte ambulatoriefunktioner kan strække sig til kl. 18,00. Afdelingen har 7,5 operationsstuer/uge (både Centraloperationsgang og Dagkirurgisk Center) og et stort ambulatorium med mindst 9 fulde lægebetjente ambulatoriesøjler/uge (9000 besøg/år), hvor reservelægen bl.a. vil blive oplært i at varetage cystoskopier efter et planlagt introduktionsforløb. Endvidere sammedagskirurgi efter behov. Afdelingen modtager akutte og elektive patienter for den nordvestlige del af Region Syd. Sygehuset er i front m.h.t. optimering af modtagelse af den akutte patient og der er fuld gang i implementering af fælles akut medicinsk/kirurgisk modtagelse. Vi lægger vægt på at være kendt som et godt uddannelsessted med et hyggeligt arbejdsmiljø præget af gensidig respekt og partnerskab. Vi tilbyder løbende formaliseret undervisning, samt støtte til eksterne kurser, hvor det findes begrundet. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Til ansatte i introduktionsstilling ydes et lokalt årligt uddannelsestillæg på kr. 20.000 – grundbeløb 31. marts 2000. Yderligere information om stillingen fås hos Ledende overlæge Jesper Schou (51 51 30 83) eller urologisk vagthavende på 79 18 20 00 (omstilling). Stillingen søges elektronisk og ansøgningsfristen er den 8. september 2013.

Oprettelsesdato
2013-08-16

Yderligere oplysninger
Vibeke Jensen

Bemærk venligst, at ansøgningsfristen er overskredet.