Ergoterapeut/sygeplejerske til Psykiatrisk Klinik - quicknr. 8689
Psykiatrien Øst, Roskilde / Personer, der arbejder inden for ergoterapi, zoneterapi, yoga mv.
Bemærk venligst, at ansøgningsfristen er overskredet.

Vis alle jobs i Psykiatrien Øst, Roskilde

Til Psykiatrisk Klinik og Klinik for Angst og Personlighedsforstyrrelser (Regionsfunktion) søges en ergoterapeut/sygeplejerske med psykoterapeutisk uddannelse, 37 timer pr. uge 01.01.12 eller snarest derefter.

Psykiatrisk Klinik, Havnevej 5, behandler patienter med angst og personlighedsforstyrrelser såvel i hovedfunktion som regionsfunktion. Behandlingen består primært af psykoterapi både individuelt og i gruppe kombineret med psykoedukation, medikamentel behandling og social indsats.

Behandling af angsttilstande og OCD er startet op pr.01.09.11. Denne er baseret på kognitiv terapi, suppleret med psykodynamisk terapi eller MBT, hvor dette er relevant.

Behandlingen af personlighedsforstyrrelser har vi varetaget i flere år, og vi har allerede et veludviklet behandlingsprogram. Vores teoretiske referenceramme er her psykodynamisk. Vi er godt i gang med at implementere Mentaliseringsbaseret Terapi, MBT, til patienter med en personlighedsforstyrrelse.

Vi deltager i nationalt såvel som i nordisk samarbejde omkring MBT behandling.

Vi foretager løbende evaluering af behandlingsarbejdet og ønsker også at iværksætte forskningsprojekter i forbindelse med vore kommende Regionsfunktioner.

Om stillingen

Ergoterapeutens/Sygeplejerskernes kliniske arbejdsopgaver vil være psykoterapi såvel individuelt som i gruppe i samarbejde med klinikkens tværfaglige personale. Herudover skal Ergoterapeuten/Sygeplejersken indgå i psykoedukationen, visitationssamtaler og ambulant opfølgning..

Ergoterapeuten/Sygeplejersken deltager i klinikkens behandlings- og visitations konference, i den løbende personaleundervisning samt i klinikkens supervision.

Vi tilbyder Deltagelse i dynamisk og velfungerende tværfagligt samarbejdeMulighed for at deltage i klinikkens fortsatte udvikling af behandling af patienter med angst og personlighedsforstyrrelserKompetenceudvikling i forhold til funktionerneSupervision 2 timer hver 14.dagÅrlig personaletræning

Dine kvalifikationer Autorisation som ergoterapeut/sygeplejerske.Bred psykiatrisk erfaring, herunder behandling af patienter med personlighedsforstyrrelser og angst.Psykoterapeutisk uddannelse og erfaringGode tværfaglige samarbejdsevnerLyst til at deltage i videreudvikling af behandlingstilbuddet

Yderligere information

Du er velkommen til at henvende dig til afdelingssygeplejerske Annette Lassen, 47 32 92 50/92 48 eller overlæge Kirsten Aaskov Larsen, 47 32 92 50 /92 54, begge i Psykiatrisk Klinik.

Psykiatrien Distrikt Øst er røgfrit område.

Psykiatrien i Region Sjælland indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

Ansættelsen bliver i henhold til gældende overenskomst. Lønnen vil blive fastsat efter Ny- løns princippet.

Ansøgning vedlagt cv stiles og sendes til
Psykiatrien Øst
Att.: Oversygeplejerske Karin Højen Johansen
Afdelingsledelsen
Smedegade 14 st.
4000 Roskilde

Mail
psy-oest-ansoegning@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist 02.12.11

Samtaler uge 49 eller 50

Om Region Sjælland
Region Sjælland er med over 15.000 medarbejdere regionens største arbejdsplads med et budget på kr. 15 mia. Vi varetager opgaver inden for sundhed, regional udvikling og drift af en række sociale institutioner for i alt 800.000 borgere.

Oprettelsesdato
2011-11-16

Telefon
47 32 78 05

Timer om ugen
6 Månader Eller Längre

Yderligere oplysninger
Kirsten Fischer

Sådan ansøger du
Psy-Oest-Ansoegning@regionsjaelland.dk

Bemærk venligst, at ansøgningsfristen er overskredet.

Nøgleord
Psykoterapi, Konference, Nordisk, Terapi