Audiologiassistentelev til Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling, Slagelse Sygehus - quicknr. 12088
Slagelse Sygehus
Bemærk venligst, at ansøgningsfristen er overskredet.

Vis alle jobs i Slagelse Sygehus

En stilling som audiologiassistentelev 37 timer pr. uge er ledig 16.09.13. Uddannelsen er på to år. Man skal have gennemført eller være i gang med grundforløbet som hospitalstekniskassistent på Teknisk Skole i Odense. Audiologisk afdeling er en del af Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling. Fra 1. juli 2013 fusionerer Køge Sygehus med Slagelse Sygehus, Øre-, Næse og Halskirurgisk Afdeling. Det betyder, at det hele bliver samlet på Køge Sygehus. Dog vil der forsat være Audiologisk afdeling i Roskilde samt på Slagelse Sygehus. Audiologiassistentens arbejde består først og fremmest i selvstændigt, men under lægeligt opsyn, at udfører diagnostik og behandling af mennesker med hørenedsættelse. Der er på afdelingen gode fysiske rammer. Der sættes fokus på udvikling, høj faglighed og ikke mindst godt arbejdsmiljø. Som audiologiassistent-elev på audiologisk afdeling samarbejdes tæt med audiologisk afdelings øvrige medarbejdere, andre sygehusafdelinger, diverse offentlige instanser og høreapparatsfirmaer. Vi søger elev der er nysgerrig og initiativrig. Vi giver undervisning og sparring på afdelingen, men forventer selvstændighed i at søge yderligere viden. Uddannelsen er 2-årig inkl. 25 ugers teoretisk undervisning på Odense Tekniske Skole. Løn efter gældende overenskomst med TL. Der vil ved ansættelse blive indhentet børneattest. For yderligere information kontaktes Slagelse Sygehus, ledende audiologiassistent Arne Leth Christensen,
58 55 97 45, arcr@regionsjaelland.dk
Ansøgningen bilagt kopi af eksamensbevis, samt eventuelle referencer sendes til Slagelse Sygehus Audiologisk Afdeling Att.: Arne Leth Christensen Ingemannsvej 18, indgang 3 4200 Slagelse Mærket
Aud ass elev
Ansøgningsfrist 29.05.13
Samtaler
11. og 12.06.13 om eftermiddagen
Om Region Sjælland Region Sjælland er med over 15.000 medarbejdere regionens største arbejdsplads med et budget på kr. 17 mia. Regionen varetager opgaver inden for sundhed, regional udvikling og drift af en række sociale institutioner for i alt 820.000 borgere.

Oprettelsesdato
2013-04-24

Telefon
58 55 97 45

Timer om ugen
6 Månader Eller Längre

Yderligere oplysninger
Kirsten Fischer

Sådan ansøger du
Arcr@regionsjaelland.dk

Bemærk venligst, at ansøgningsfristen er overskredet.