AC-generalist til Team Budget – Center for Økonomi og HR
Center for Økonomi og HR / Policy administration professionals
Bemærk venligst, at ansøgningsfristen er overskredet.

Vis alle jobs i Center for Økonomi og HR

Har du flair for tal og politisk tæft, og vil du være en del af hovedstadens udvikling og forvaltningen bag Københavns overborgmester?

Så har vi måske jobbet til dig.

Hvem er vi?
Økonomiforvaltningens Center for Økonomi og HR er kommunens maskinrum, når det drejer sig om den overordnede økonomiske styring og HR-udvikling af Københavns Kommune.

Vores opgave består i at sikre en kommune med en sund økonomi og en virksomhed, der har løbende fokus på effektivisering af forretningen samt udvikling af medarbejderne. Det er en opgave, vi løser i tæt samarbejde med kommunens seks andre forvaltninger og eksterne samarbejdspartnere som KL.

Centeret består af ca. 80 medarbejdere organiseret i seks faglige teams. Ledelsen varetages i fællesskab af centerets fem kontorchefer. Vi har en uformel og humørfyldt omgangstone og afholder i løbet af året forskellige sociale arrangementer – ofte sammen med Økonomiforvaltningens øvrige centre.

Stillingen
Vi søger en engageret og fagligt stærk kollega til stillingen som udvalgsansvarlig for Økonomiudvalget. Sammen med en kollega skal du være med til at lave beslutningsoplæg til politikerne og løse økonomiske opgaver på området. Det gælder blandt andet opgaver relateret til budget, budgetopfølgning og regnskab samt politisk betjening af overborgmesteren og Økonomiudvalget. Herudover skal du arbejde med forskellige udviklings- og analyseopgaver.

Stillingen er placeret i Team Budget, der foruden Økonomiudvalget har udvalgsansvaret for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Derudover er teamet ansvarlig for den overordnede budgetproces herunder pennefører på de centrale politiske indstillinger og tovholder på kommunens samlede udgifter og indtægter. Endelig varetager teamet Økonomiforvaltningens og overborgmesterens interessevaretagelse overfor KL og staten, herunder vurdering af konsekvenser for Københavns Kommune af ny lovgivning, økonomiaftaler, politiske udspil m.v.

Din profil
Du interesserer dig for politik, økonomi og samfundsforhold. Du er fagligt ambitiøs, arbejder selvstændigt, og er god til at formulere dig skriftligt. Selvom arbejdstempoet til tider er højt, leverer du den rette kvalitet til tiden og er i stand til at følge dine opgaver til dørs. Samtidig er du god til at samarbejde og er en god kollega både fagligt og socialt.

Du har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund for eksempel cand. polit., cand. oecon., cand. scient. pol., cand. merc. eller tilsvarende og er enten nyuddannet eller har et par års erhvervserfaring bag dig.

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte teamleder Mikkel Elkjær på tlf. 33 66 24 65 eller kontorchef Mads Grønvall på tlf. 33 66 21 26.

Du kan læse mere om Økonomiforvaltningen og Center for Økonomi og HR på www.kk.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Alle medarbejdere deltager i Økonomiforvaltningens kompetenceudviklingsprogram.

Ansøgning
Send din ansøgning og CV via e-mail til job@okf.kk.dk med stillingsmærke ''2011-031455'' i emnefeltet. Ansøgningsfristen er mandag d. 21. marts 2011.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 12 og 13.

Om Økonomiforvaltningen
Økonomiforvaltningen er én ud af i alt syv forvaltninger. Økonomiforvaltningen varetager de overordnede og koordinerende opgaver vedrørende kommunens økonomi, økonomisystem, personale, fysisk planlægning, informationsvirksomhed og den generelle udvikling i øvrigt. Endvidere varetager Økonomiforvaltningen sekretariatsbetjening af Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og Overborgmesteren. Københavns Kommune på Internettet: www.kk.dk

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Frist: 21-03-2011
Forvaltning: Økonomiforvaltningen
Adresse: - -
By: - -
Telefon: 33 66 24 65
E-mail: job@okf.kk.dk

Hjemmeside:
www.kk.dk

Oprettelsesdato
2011-03-04

Telefon
33662465

Timer om ugen
Tills vidare

Yderligere oplysninger
Xx Xx

Sådan ansøger du
Mikkel Elkjær

Bemærk venligst, at ansøgningsfristen er overskredet.